sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Acetone
Acetone
Acid oleic
Acid oleic
FeCL3
FeCL3
Ferrous sulphate- FeSO4
Ferrous sulphate- FeSO4
NaNO3
NaNO3
Kẽm sunphate
Kẽm sunphate
Sunphur
Sunphur
Xút
Xút
zinc oxide (ZnO)
zinc oxide (ZnO)
Acetone
Acetone
Boric
Boric
Nhôm sunphate
Nhôm sunphate
Phèn sắt sunphate
Phèn sắt sunphate
Đạm
Đạm
zinc stearate- ZS3
zinc stearate- ZS3
ZnO
ZnO
Lưu huỳnh sulful
Lưu huỳnh sulful
HCL
HCL