sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ

Hóa chất thực phẩm

CrO3
CrO3
Acid benzoic
Acid benzoic
Acid photphoric
Acid photphoric
Amonium bicarbonate NH4HCO3
Amonium bicarbonate NH4HCO3
Citric acid
Citric acid
Lactic acid
Lactic acid
Potasium sorbat
Potasium sorbat
Sorbitol
Sorbitol
Talcium
Talcium